Ειδικός Εκπαιδευτικός, Συγγραφέας

Ο Κωνσταντίνος Ν, Μαντζίκος γεννήθηκε στην Αθήνα και μένει στη Λάρισα από τα παιδικά του χρόνια. Είναι Ειδικός Εκπαιδευτικός του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και συγγραφέας.

Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην εκπαίδευση των αυτιστικών παιδιών και των παιδιών με ΔΕΠΥ, στην επίδραση της μουσικής και του χορού στα παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, στην επίδραση του αυτισμού στην οικογένεια και στο γάμο, στις στάσεις των γονέων, των μαθητών, και των εκπαιδευτικών για τα παιδιά με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και στο πώς αντιλαμβάνονται οι αυτιστικοί και οι κωφοί/βαρήκοοι την διαφορετικότητα τους.

Έχει μιλήσει μέσω email και κοινωνικού δικτύου (Skype και Facebook) με πολλούς αυτιστικούς ενήλικες, αλλά και με γονείς αυτιστικών παιδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει βοηθήσει αρκετούς γονείς αυτιστικών παιδιών να κατανοήσουν καλύτερα τον αυτισμό. Επιπλέον, έχει συνεργαστεί με αρκετούς εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και με Έλληνες διδάκτορες που έκαναν τις διδακτορικές σπουδές τους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Συνεργάζεται με την εταιρεία σεμιναρίων Edu Seminar's Team. Έχει παρακολουθήσει διάφορα σεμινάρια και ημερίδες γενικής και ειδικής εκπαίδευσης τόσο από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όσο και από άλλους φορείς. Πλήθος άρθρων και εργασιών του έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα site, σε ηλεκτρονικά περιοδικά με επιστημονικούς κριτές, σε έντυπα περιοδικά χωρίς επιστημονικούς κριτές.

Bullying και Κατάθλιψη στα παιδιά

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια ο σχολικός εκφοβισμός (Bullying) είναι ένα φαινόμενο, που λαμβάνει μεγάλες και σοβαρές διαστάσεις στη σχολική κοινότητα. Οι συνέπειες αυτού του φαινομένου στα παιδιά είναι αρκετά σοβαρές τόσο σωματικά, όσο και ψυχολογικά, (Pernille, Holstein, Lynch, Diderichsen, Gabhain, Scheidt, & Currie, 2005· Sansone & Sansone, 2008). Επίσης, μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις και στις σχολικές επιδόσεις των παιδιών (George, 2011· Hawkins, 2011· Ponzo, 2013)


 

Subscribe to RSS - Κωνσταντίνος Ν. Μαντζίκος