Οδηγίες

Οι θεματικές μπορεί να αφορούν τρέχοντα θέματα της ψυχολογίας, της ψυχοθεραπείας, της συμβουλευτικής, της ψυχοπαθολογίας, ή μπορεί να είναι από τον κλάδο των νευροεπιστημών, καθώς και να αφορούν συγκεκριμένες τεχνικές (πχ emdr).

Με άλλα λόγια περιλαμβάνονται θέματα που ενδιαφέρουν ή ακόμα και προβληματίζουν άλλους επαγγελματίες, αλλά ταυτόχρονα αφορούν και το ευρύ κοινό.

Η έκταση των θεμάτων μπορεί να κυμαίνεται από 500 έως 1.500 λέξεις. Μπορεί να έχουν τη μορφή σχολιασμού, εισήγησης ή απλής παρουσίασης ενώ είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο κάθε συγγραφέας έχει την ευθύνη για το κείμενο και τις απόψεις που εκφράζει.