Εικαστική Ψυχοθεραπεία, Συνθετική Συμβουλευτική

email: 
loukarea@gmail.com

Ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία και στις Εκφραστικές Θεραπείες μέσω τέχνης μετά τις σπουδές της στη Συνθετική Συμβουλετική. Παρακολούθησε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια στο Κέντρο Βιοϊατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας για την Ανακουφιστική Φροντίδα καθώς και αντίστοιχα σεμινάρια για την Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων.

Στα πλαίσια της κλινικής της εμπειρίας έχει κάνει ομάδες και ατομικές συνεδρίες στο Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αγ. Σάββας και στο Σύλλογο Ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας. Από το 2014 συμμετέχει στις ομάδες παρατήρησης του Αιγινητείου Νοσοκομείου και ασχολείται με ομάδες αποφόρτισης και ενδυνάμωσης επαγγελματιών υγείας.

Χαρτογραφώντας το Γενεόγραμμα με εικόνες και χρώματα

Η συμβολή της τέχνης στην κατανόηση της προσωπικής ιστορίας

 


 

Subscribe to RSS - Φωτεινή Λουκαρέα