Τοποθεσία: 
Αθήνα
Ημερομηνία: 
15/09/2017 έως 17/09/2017

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μαζί τις προϋποθέσεις για έναν διεπιστημονικό - διεπαγγελματικό διάλογο με κεντρικό θέμα τον καταξιωτικό τρόπο ως στάση ζωής στην δουλειά με τον άνθρωπο και τις ομάδες του, και ως μεθοδολογία δράσης στο ευρύτερο πλαίσιο της συστημικής προσέγγισης, σε διαφορετικά πλαίσια και μέσα από διαφορετικούς ρόλους. Το συμπόσιο θα έχει διαδραστικό και βιωματικό χαρακτήρα, όσοι συμμετάσχουν θα έχουν την δυνατότητα, αφενός να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στην προσέγγιση και τις εφαρμογές της, και αφετέρου να συμβάλλουν ενεργητικά στη διαμόρφωση ενός κοινού ονείρου για την εξέλιξη της συστημικής καταξιωτικής προσέγγισης και των εφαρμογών της στην Ελλάδα.

Σε ποιούς απευθύνεται:

1)Το Συμπόσιο απευθύνεται σε επαγγελματίες που ασχολούνται με τον άνθρωπο και αξιοποιούν ή θα ήθελαν να αξιοποιούν την καταξιωτική προσέγγιση στα επαγγελματικά τους πεδία.

2)Επαγγελματίες και ανθρώπους που επιθυμούν αυτή την εποχή να μπουν σε μια δημιουργική αλληλεπίδραση και αναστοχασμό ώστε να δώσουν μορφή σε αποτελεσματικότερους και εμπνευσμένους τρόπους δουλειάς και ζωής.

 

Οι συμμετέχοντες μπορεί να:

- δραστηριοποιούνται σε ποικίλα αντικείμενα

- προέρχονται από διαφορετικές εκπαιδεύσεις και εμπειρίες

- έχουν γνωρίσει τη Συστημική Καταξιωτική Προσέγγιση (Systemic Appreciative Approach) και επιθυμούν να επανασυνδεθούν

- έχουν ακούσει για αυτή την προσέγγιση και επιθυμούν να τη γνωρίσουν.

 

 Ποιός το οργανώνει:

Το Συμπόσιο οργανώνεται από:

 το Κέντρο Συστημικής Θεραπείας

 το Κέντρο Συμβουλευτικής Οργάνωσης & Στρατηγικής iDealogy

 το Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου (Α.Κ.Μ.Α.)

Είναι σημαντικό για μας ότι για τη δημιουργία αυτού του συμποσίου ήρθαν κοντύτερα Κέντρα διαφορετικά σε εμπειρία, εστίαση και ιστορία, μέσα από την εμπιστοσύνη για το καλό που μπορούν να παράγουν οι νέες συνδέσεις. Αυτό το συμπόσιο θέλουμε να το αφιερώσουμε στους Peter Lang και Elspeth McAdam - συναδέλφους και δασκάλους που έβαλαν μια ανθρώπινη σφραγίδα σε αυτήν την προσέγγιση. Με τη στάση τους μας ενέπνευσαν και μας εμπνέουν, πέρα από τεχνικές, μεθόδους και επιστήμη, για τη σημασία της σχέσης, της παρουσίας, της ευθύνης και του σεβασμού στον άνθρωπο και τις δυνάμεις του. Η Elspeth McAdam συμμετέχει στο σχεδιασμό και θα είναι ενεργητικά παρούσα μαζί μας στη συνάντηση, καθώς και μια μικρή αντιπροσωπεία από μέλη του ευρωπαϊκού δικτύου της καταξιωτικής προσέγγισης.

Ως οικοδεσπότες έχουμε ήδη προσκαλέσει και συνεργαζόμαστε με επαγγελματίες από διάφορα πεδία που έχουν εκπαιδευτεί ή/ και συνεργαστεί με τον Peter Lang ή /και με την Elspeth McAdam και που εφαρμόζουν την συστημική καταξιωτική προσέγγιση στους χώρους της εργασίας τους. Μαζί έχουμε αναλάβει την ευθύνη να δώσουμε ερεθίσματα αντλώντας από την εμπειρία μας στα πεδία που ο καθένας δραστηριοποιείται. Σύντομα θα ανακοινωθούν τα ονόματα και τα θέματα των εισηγήσεών μας. Ταυτόχρονα προσκαλούμε και καλωσορίζουμε τη δική σας συμβολή να προσφέρετε κάποιο ερέθισμα με τη μορφή εργαστηρίου μέσα από την εμπειρία σας που να εμπλουτίσει τη γνώση όλων μας. Στόχος μας είναι να διευρυνθεί η κατανόηση για το πώς λειτουργεί η προσέγγιση, να χαρτογραφηθεί η ευρύτητα των εφαρμογών, να αναδειχθούν νέες ανακαλύψεις, να αναδυθούν οι ελπίδες και τα όνειρα για το μέλλον.

Κάποια βασικά γενικά πεδία που έχουμε κατ’ αρχήν υπόψη μας για την αξιοποίηση της συστημικής καταξιωτικής είναι:

 Θεραπευτικές παρεμβάσεις σε άτομα, ζευγάρια, οικογένειες, ομάδες  Παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα  Οργανωτική αλλαγή και καλλιέργεια κουλτούρας σε οργανισμούς και επιχειρήσεις

 Πρόληψη και παρεμβάσεις σε Κοινότητες

 Executive Coaching

 Leadership

 

 Εστιάζουμε σε δύο βασικά μας εργαλεία: Το μεταξύ μας συνδέεσθαι και την έμφαση στην αξιοποίηση δυνάμεων. Η καλύτερη προσδοκία είναι να φτιάξουμε όλοι μαζί ένα πλαίσιο συναλλαγής από την οποία να αναδυθεί μία νέα, ενδεχομένως απροσδόκητη, γνώση και αυτό να είναι αρκετά εμψυχωτικό, ώστε να συνεχίσουμε και σε επόμενες συναντήσεις ενός ανοικτού δικτύου. Καθοδηγητικές μας αρχές για την οργάνωση του συμποσίου, που προσδοκούμε να εμπλουτιστούν στη διάρκειά του από τους συμμετέχοντες είναι: Διαφάνεια, Συνέπεια και Ισοτιμία, Σεβασμός της διαφορετικότητας, Νέα Γνώση, Ισηγορία, Εξωστρέφεια, Ανοιχτότητα, Πρωτοπορία, Ευχαρίστηση. Η συστημική καταξιωτική προσέγγιση εκτιμά ότι η ενίσχυση των ατόμων και των ομάδων υπηρετείται όχι μόνο εστιάζοντας στην ατομική συνεισφορά και ανάπτυξη, αλλά και στη συλλογική, αξιοποιώντας μέγιστα τις διαφορετικότητες των ανθρώπων και επαγγελμάτων πάνω σε ένα κοινό καμβά αξιών.

 

Ποια είναι τα οφέλη για όσους το παρακολουθήσουν:

 Θα έχουν την ευκαιρία να θυμηθούν ή /και να γνωρίσουν το θεωρητικό πλαίσιο και να εκτεθούν στις εφαρμογές της Συστημικής Καταξιωτικής Προσέγγισης στην Ελλάδα σε διαφορετικά πεδία και αντικείμενα

 Θα γνωρίσουν βιωματικά τι σημαίνει εστίαση στις δυνάμεις, τις αξίες, τις ικανότητες και στις καλύτερες πρακτικές των ανθρώπων και των οργανισμών

 Θα γνωρίσουν βιωματικά τι σημαίνει ενεργοποίηση δυνάμεων ανθρώπων και ομάδων

 Θα συμμετέχουν ενεργητικά στην παραγωγή νέας γνώσης από τη σύνθεση εμπειριών και πληροφοριών που εμπλουτίζει την ήδη υπάρχουσα γνώση και εμπειρία.

 Θα συνδεθούν ή επανασυνδεθούν με την προσέγγιση και με τους ανθρώπους και θα συμβάλλουν στη δημιουργία δικτύων

 Θα συνδράμουν στη δημιουργία ονείρου για την καταξιωτική προσέγγιση στην Ελλάδα σε ποικίλα αντικείμενα εφαρμογών

 Θα γνωρίσουν δημιουργικούς και ενδιαφέροντες ανθρώπους και θα συμμετέχουν στη χαρά μιας τέτοιας συνάντησης 4 Χρήσιμες πληροφορίες Η γλώσσα της συνάντησης θα είναι τα ελληνικά.

 

Oι ξένοι συμμετέχοντες θα βοηθηθούν με ταυτόχρονη μετάφραση από συνάδελφο που θα κάθεται δίπλα τους. Θα συνεργήσουμε όλο το Σάββατο και μέχρι νωρίς το απόγευμα της Κυριακής. Η δομή θα είναι τέτοια που να ενισχύει την αλληλεπίδραση, το διάλογο και την ανατροφοδότηση των ονείρων, των ελπίδων και των ανακαλύψεων μεταξύ ολομέλειας και μικρών ομάδων. O προβληματισμός που θα αναδυθεί θα καταγραφεί και στη συνέχεια θα δημοσιευτεί στο Human Systems Journal, περιοδικό του οποίου ο Peter Lang υπήρξε από τους πρώτους editors. Από το 2008 το Human Systems εκδίδεται από το Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ) σε συνεργασία με το University of Leeds Family Therapy and Research Center (LFTRC) με τους editors: Κυριακή Πολυχρόνη και Peter Stratton.

 Για περισσότερες πληροφορίες στο email appreciativeway@gmail.com και στο τηλέφωνο 2106394416, κάθε Τετάρτη, ώρες 15.00 – 18.00μμ

 

* Η Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου (βράδυ) αποτελεί ξεχωριστή ανοικτή συνάντηση για τη γνωριμία με τη Συστημική Καταξιωτική Προσέγγιση στην Ελλάδα, για Ακαδημαϊκούς φορείς, Μέσα Ενημέρωσης κτλ και όποιον άλλο ενδιαφέρεται.