Καλό Μήνα και Καλό Καλοκαίρι. Με τον Ιούνιο μπαίνουμε και επίσημα στο καλοκαίρι. Με ανεβασμένη διάθεση και θερμοκρασία το 5ο τεύχος των Ψυχολογικών Γνωμών είναι εδώ. Σε αυτό το τεύχος μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο της Δωροθέας Λοίζου, σχετικά με το τι είναι η «Συμβουλευτική Ομηλίκων» δηλ. ατόμων που βρίσκονται στην ίδια ηλικιακή, εξελικτική, κοινωνική ή/ και ακαδημαϊκή φάση με κάποιον άλλους και πόσο βοηθητική μπορεί. Στη συνέχεια θα βρείτε το άρθρο της Ευτυχίας Παπατζανάκη που μας εξηγεί τι είναι το «Neuro – imaginative Gestalting – NIG» πως αυτή η πρωτότυπη μέθοδος συστημικού τρόπου περισσότερα

Άρθρα Τελευταίου Τεύχους

Η επικινδυνότητα εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο ο θεραπευόμενος μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον εαυτό του και τους άλλους. Το εύρος του κινδύνου ως προς τον εαυτό εκτείνεται από μικρό, όταν ο θεραπευόμενος δεν παρουσιάζει αυτοκτονικό ιδεασμό (σκέψεις αυτοκτονίας), έως μεγάλο, όταν παρουσιάζει αυτοκτονικές ενορμήσεις και μπορεί να οδηγηθεί και στον εκούσιο τερματισμό της ζωής του. Επίσης, η εξερεύνηση της επικινδυνότητας προς άλλους παρέχει πληροφορίες για την ύπαρξη προηγούμενων συμβάντων κακοποίησης, κατάχρησης ουσιών και κοινωνικών επιδράσεων που μπορούν να οδηγήσουν το άτομο στο να βλάψει τρίτα πρόσωπα (Palmer & Bor, 2008). Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας περιλαμβάνει την απόπειρα αυτοκτονίας/ αυτοκτονικό ιδεασμό, την απόπειρα δολοφονίας, την κατάχρηση αλκοόλ και ουσιών (παρελθοντική ή παροντική), τη σωματική ή ψυχολογική κακοποίηση (παιδιού, ενήλικα) και την έλλειψη υγιεινής. Εάν ο θεραπευόμενος παρουσιάζει ενδείξεις κινδύνου ή ενδεχόμενες δυσκολίες που σχετίζονται με τους παραπάνω τομείς, τότε ο ρόλος του ψυχοθεραπευτή αφορά την αξιολόγηση των στοιχείων ασφάλειας που σχετίζονται με το θεραπευόμενο, τη δημιουργία ενός πλάνου το οποίο θα καθιστά το θεραπευόμενο ασφαλή και την καταγραφή των όποιων νομικών ενεργειών προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια του πελάτη του. Αν ο ψυχοθεραπευτής κρίνει ότι ο θεραπευόμενος βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας, η διαδικασία της αξιολόγησης είναι διαρκής και θεωρείται απαραίτητο ότι όλοι οι επαγγελματίες που σχετίζονται με την ψυχική υγεία του θεραπευόμενου θα πρέπει να βρίσκονται σε επαφή και διαρκή συνεργασία μεταξύ τους ώστε να διαμορφώσουν ένα κοινό πλάνο παρέμβασης, το οποίο να αντιστοιχεί στη φύση και στη σοβαρότητα του κινδύνου που αντιμετωπίζει ο θεραπευόμενος.   Αυτοκτονική και Δολοφονική Ενόρμηση Σε περιπτώσεις που ένας θεραπευόμενος έχει διαγνωστεί με κατάθλιψη ή παρουσιάζει επιθετική συμπεριφορά, θα πρέπει να ερευνηθεί αν παρουσιάζει αυτοκτονικές ή δολοφονικές ενορμήσεις. Κάθε χώρα διέπεται από μια διαφορετική νομοθεσία που ορίζει το πώς ο ψυχοθεραπευτής θα πρέπει να ενεργήσει για να προστατεύσει τον πελάτη του και τον οικογενειακό του περίγυρο. Όταν ο θεραπευόμενος έχει ένα ξεκάθαρο πλάνο αυτοκτονίας ή την πρόθεση να βλάψει άλλους, ο ρόλος του ψυχοθεραπευτή είναι να αποτρέψει τον τερματισμό της ζωής του θεραπευόμενου ή τρίτων. Αν δεν υπάρχει πλάνο αυτοκτονίας ή πρόθεση δολοφονίας, ο ψυχοθεραπευτής, ακολουθώντας τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας που ορίζει το επάγγελμά του, θα πρέπει να δημιουργήσει ένα πλάνο ασφάλειας για τον πελάτη, προνοώντας για το ενδεχόμενο μιας πιθανής υποτροπής (Shea, 2002).   Παρακάτω δίνονται κάποιοι δείκτες που υποδηλώνουν ότι ο θεραπευόμενος παρουσιάζει επικινδυνότητα: Έλλειψη ενδείξεων: ο συμβουλευόμενος δε φαίνεται να παρουσιάζει αυτοκτονικές ή δολοφονικές ενορμήσεις. Παθητική ενόρμηση: ο συμβουλευόμενος παραδέχεται ότι θα ήθελε να είναι «νεκρός» ή «να μην υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο», αλλά αρνείται την ύπαρξη κάποιου πλάνου ή την επιθυμία και προθυμία του να βλάψει τον εαυτό του ή άλλους. Ενεργητική ενόρμηση: ο συμβουλευόμενος σκέφτεται να βλάψει τον εαυτό του ή άλλους. Απόπειρα: ο συμβουλευόμενος έχει αποπειραθεί κάποια στιγμή να βλάψει τον εαυτό του ή άλλους. Το παραπάνω παρουσιάζει πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας. Οικογενειακό ιστορικό: ύπαρξη οικογενειακού ιστορικού αποπειρών αυτοκτονίας ή δολοφονίας   Αλκοόλ και Ουσίες Η διερεύνηση της κατάχρησης αλκοόλ και ουσιών αποτελεί πολύ σημαντικό τμήμα της αξιολόγησης του θεραπευόμενου. Συχνά το άτομο οδηγείται στην παραπάνω συμπεριφορά ως απόρροια ξαφνικών αλλαγών που μπορεί να προκύπτουν στη ζωή του (όπως, π.χ., πένθος, απώλεια εργασίας, χωρισμός), λόγω ύπαρξης έντονου στρες, σοβαρών συναισθηματικών καταστάσεων, ως αποτέλεσμα τραυματικού γεγονότος ή εξαιτίας μιας ασθένειας κ.ά. Για το λόγο αυτό η χρήση αλκοόλ και ουσιών θα πρέπει να μελετάται διεξοδικά και συστηματικά ανά τακτά διαστήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω ερωτήσεων από την πλευρά του ψυχοθεραπευτή όσον αφορά τη συχνότητα της χρήσης, το είδος της χρήσης και το ποσό της κατανάλωσης είτε μέσω της συμπλήρωσης ειδικών ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς από την πλευρά του θεραπευόμενου που ερευνούν τη χρήση αλκοόλ και ουσιών.   Σωματική και Ψυχολογική Κακοποίηση Η κακοποίηση αναφέρεται στην κακοποίηση παιδιού, ενήλικα, ατόμου τρίτης ηλικίας, αλλά και ατόμων που πάσχουν από κάποια ασθένεια (σωματική, γενετική, ψυχολογική, ψυχιατρική κ.ά.) και εξαρτώνται από τη φροντίδα άλλων. Διακρίνεται σε πέντε κατηγορίες: 1.     Σεξουαλική κακοποίηση: σχετίζεται με την ανάρμοστη σεξουαλική επαφή ενός ανήλικου από έναν ενήλικα ή από έναν άλλον ανήλικο. Σε περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης μεταξύ δύο ανηλίκων, ακόμα κι αν υπάρχει              συναίνεση γι’ αυτή την επαφή, επειδή δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της                 ηλικίας τους, η πράξη θεωρείται μη αποδεκτή, διώκεται ποινικά και              εντάσσεται στην κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης. 2.     Σωματική κακοποίηση: αναφέρεται σε οποιαδήποτε μορφή σωματικής βίας προς τρίτο άτομο, όπως, λόγου χάρη, κλοτσιές, γροθιές ή άλλη μορφή πρόκλησης σωματικού πόνου χρησιμοποιώντας κανείς το χέρι του, ένα αντικείμενο και/ή άλλα μέσα: π.χ., ο εγκλεισμός ενός παιδιού σε περιοριστικό χώρο. 3.     Συναισθηματική κακοποίηση: αφορά την πρόκληση σοβαρής ψυχολογικής κακοποίησης, όπως, π.χ., η απειλή άμεσου επερχόμενου θανάτου, η λεκτικοποίηση άσκησης ενδεχόμενης σωματικής βίας, η έντονη υποτίμηση του άλλου και η έλλειψη αποδοχής του. 4.     Παραμέληση: περιλαμβάνει την αποτυχία του ατόμου να παρέχει τα απαραίτητα για την εξασφάλιση των βασικών αναγκών επιβίωσης του άλλου, όπως, π.χ., η παροχή τροφής, στέγης, ένδυσης, ιατρικής φροντίδας και σωματικής υγιεινής. 5.     Οικονομική κακοποίηση: σχετίζεται με την παράνομη ή τη χωρίς έγκριση χρήση των οικονομικών πόρων, της προσωπικής περιουσίας ή της σύνταξης άλλου. Αφορά μόνο τους ενήλικες και άτομα τρίτης ηλικίας.   Άλλοι Παράγοντες Επικινδυνότητας Διαταραχές πρόσληψης τροφής: οι διαταραχές πρόσληψης τροφής και συγκεκριμένα η ψυχογενής ανορεξία αποτελεί μία από τις ασθένειες με τα πιο αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας. Αυτοτραυματισμός: περιλαμβάνει την πρόκληση σωματικού τραυματισμού: π.χ., κόψιμο φλεβών, κάψιμο. Ο ρόλος του ψυχοθεραπευτή είναι να καθορίσει αν η παραπάνω ενέργεια οφείλεται στην ύπαρξη αυτοκτονικού ιδεασμού ή αν εξυπηρετεί άλλους στόχους, όπως, π.χ., την ανακούφιση του συναισθηματικού πόνου, την πρόκληση πόνου, ώστε το άτομο να πάψει να νιώθει «κενό».   Πλάνο Αντιμετώπισης Επικινδυνότητας Ο ψυχοθεραπευτής θα πρέπει να συντάσσει ένα σχέδιο αντιμετώπισης για κάθε περίπτωση στην οποία έχει αναγνωρίσει ενδεχόμενο κίνδυνο, όπως ο συγκαλυμμένος αυτοκτονικός ιδεασμός, ιστορικό αυτοτραυματισμού, ιστορικό κακοποίησης κ.ά. Αυτό το πλάνο αντιμετώπισης θα πρέπει να είναι εξατομικευμένο και κατασκευασμένο με βάση τις ανάγκες του κάθε θεραπευόμενου. Κάθε πλάνο αντιμετώπισης κινδύνου αποτελείται από κάποια συστατικά ανάλογα με το τι αρμόζει σε κάθε περίπτωση. Έτσι, ένα πλάνο αντιμετώπισης, σύμφωνα με την Gehart (2010), ενδέχεται να περιλαμβάνει κάποια από τα παρακάτω στοιχεία: 1.     Λεκτική ή προφορική συμφωνία ή συμβόλαιο μη πρόκλησης βλάβης του θεραπευόμενου προς τον εαυτό του ή προς άλλους. 2.     Μια λίστα που να περιλαμβάνει τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, όπως, π.χ., κάποιου φίλου, του ψυχοθεραπευτή, κάποιας τοπικής ομάδας αυτοβοήθειας. 3.     Συγκεκριμένο πλάνο δράσης σε περίπτωση κρίσης. 4.     Αναγνώριση πρακτικών στρατηγικών αντιμετώπισης με σκοπό την άμεση ανακούφιση του άγχους, όπως, π.χ., άσκηση, καταγραφή ημερολογίου, χρήση τεχνικών χαλάρωσης. 5.     Δόμηση συγκεκριμένων ημερήσιων ή εβδομαδιαίων δραστηριοτήτων με σκοπό τη μείωση των συνολικών επιπέδων του άγχους και την εξάλειψη πιθανών στρεσογόνων παραγόντων. 6.     Συνεργασία με γιατρό και ψυχίατρο προκειμένου να παρέχουν φαρμακευτική αγωγή για να μειώσουν τις πιθανότητες μιας επερχόμενης κρίσης.
Tags:
Μια μέθοδος ανάγνωσης για παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες Η εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι μια πραγματική περιπέτεια που ενθουσιάζει και τους δάσκαλους και τα παιδιά που προσπαθούν να μάθουν ανάγνωση με έναν άλλο τρόπο από αυτόν που διδάσκονται καθημερινά στα σχολεία . Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία) έχουν κοινά χαρακτηριστικά όσον αφορά την δυσκολία στο να μάθουν να αναπαράγουν και να διαχειριστούν τον γραπτό λόγο αλλά ο τρόπος που μαθαίνουν διαφέρει σημαντικά από παιδί σε παιδί. Και αυτό συμβαίνει γιατί κάποια από τα παιδιά έχουν δυσκολία στο να προσλάβουν σωστά και επαρκώς τον ήχο των γραμμάτων, ενώ άλλα παιδιά έχουν σοβαρή δυσκολία στο να "δουν" σωστά τα σύμβολα του γραπτού λόγου. Δηλαδή άλλα παιδιά έχουν δυσκολία στην ακουστική αντίληψη και άλλα στην οπτική αντίληψη. Στις πιο περιπλοκές βέβαια περιπτώσεις εντάσσονται τα παιδιά που έχουν δυσκολία και στην οπτική και στην ακουστική αντίληψη.  Έχοντας κατά νου αυτήν την διαφοροποίηση των δυσκολιών μάθησης  ο ειδικός δάσκαλος καλείται να εφαρμόσει την πιο κατάλληλη μέθοδο ανάγνωσης για κάθε παιδί. Δηλαδή ένα παιδί που δυσκολεύεται να συγκρατήσει τους ήχους των γραμμάτων (δυσκολία στην ακουστική αντίληψη) ταλαιπωρείται πάρα πολύ αν ο δάσκαλος του προσπαθεί να του μάθει την αλφαβήτα και τα γράμματα ένα-ένα. Μέσα από αυτήν την ταλαιπωρία αρχίζει να νιώθει ανίκανο και η εκμάθηση της ανάγνωσης γίνεται πραγματικό βάσανο. Φυσικό αποτέλεσμα αυτής της ταλαιπωρίας είναι η άρνηση για το διάβασμα. Στην συνέχεια, μετά από πολλές επαναλήψεις, κόπους και φωνές μπορεί να καταφέρει να διαβάσει αλλά η ανάγνωση του είναι συνήθως μηχανική και χωρίς κατανόηση. Γνωρίζοντας αυτά τα προβλήματα  οι ειδικοί επί των μαθησιακών δυσκολιών ανέπτυξαν μεθόδους ανάγνωσης που βοηθούν το παιδί να συγκρατήσει πιο εύκολα στην μνήμη του τους ήχους των γραμμάτων και να μάθει πιο εύκολα ανάγνωση. Μια μέθοδος είναι αυτή της ολικής λέξης όπου το παιδί αρχικά μαθαίνει ολόκληρη την λέξη και την συγκρατεί στην μνήμη του διότι αρχικά η λέξη συνοδεύεται και από την εικόνα της. Μια άλλη μέθοδος ανάγνωσης είναι αυτή της ολικής συλλαβής που διάλεξα να εφαρμόσω στην ελληνική γλώσσα και που δούλεψα για πολλά χρόνια με παιδιά  με μαθησιακές δυσκολίες. Με αυτή την μέθοδο το παιδί μαθαίνει ολικά μια συλλαβή π.χ. την "λα" χωρίς να χρειάζεται να ξέρει αρχικά τους ήχους των γραμμάτων λ και α. Μαθαίνοντας την ολικά μέσα από διάφορες ασκήσεις που βρίσκονται στο βιβλίο γρήγορα με την βοήθεια της δασκάλας του διαβάζει δισύλλαβες λέξεις, τις αντιστοιχίζει με τις εικόνες τους (έτσι δουλεύεται και η κατανόηση) και στην συνέχεια διαβάζει κι ένα κειμενάκι που έχει συνταχτεί με τις λέξεις που ήδη έχει διαβάσει και μάθει. Με αυτή την μέθοδο πολύ γρήγορα καταλαβαίνει τι είναι διάβασμα, χαίρεται γιατί καταφέρνει να διαβάσει και θέλει με πολύ μεγαλύτερη διάθεση να μάθει περισσότερα. Αυτή η αρχική κατάκτηση της ανάγνωσης δίνει μια βασική ώθηση στο παιδί να κατακτήσει επαρκώς το διάβασμα και προσπαθεί με κέφι εφ' όσον βέβαια υποστηρίζεται και από την δασκάλα της τάξεως του. Είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστεί η δασκάλα του σχολείου με την ειδική δασκάλα και να εξετάζει το παιδί και μέσα στην τάξη σε αυτές τις συλλαβές που έχει μάθει. Σε περιπτώσεις που είχα δουλέψει με τις δασκάλες των παιδιών που δίδασκα, η επιτυχία της εκμάθησης της ανάγνωσης ήταν εγγυημένη. Για τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζεται η πρόοδος τους από την δασκάλα της τάξης τους όπως και από τους συμμαθητές τους. Ένα επιπλέον προβάδισμα στην πρόοδο αυτή είναι ότι έχοντας καταλάβει τι είναι διάβασμα, αρχίζουν και παίρνουν και τις επιπλέον πληροφορίες μέσα από την τάξη. Χωρίς να το έχω καταλάβει απόλυτα, βλέπω τα παιδιά να διαβάζουν και συμπλέγματα και διπλά γράμματα χωρίς πια να χρειάζεται να δουλεύονται τόσο αναλυτικά οι συλλαβές, όπως γινότανε στην αρχή. Συχνά με ρωτάνε για ποια ηλικία είναι το βιβλίο "ολική συλλαβή. Ανοίγοντας το κανείς βλέπει ότι είναι για αρχικές τάξεις Α η και Β τάξη, αλλά είναι κατάλληλο για όποια ηλικία αν το παιδί δεν έχει διαβάσει. Έχω δουλέψει με αυτή την μέθοδο και με παιδιά Ε δημοτικού που όμως μέχρι τότε δεν είχανε μάθει να διαβάζουν. Επίσης έχει χρησιμεύσει πάρα πολύ σε παιδιά που έχουνε καθηλωθεί στην αναλυτικοσυνθετική μέθοδο και διαβάζουν τις λέξεις λέγοντας ένα ένα τα γράμματα χωρίς να αυτοματοποιούν καθόλου την ανάγνωση. Επίσης είναι χρήσιμο και για παιδιά που μπερδεύουν την σειρά των γραμμάτων γιατί η διχρωμία που χρησιμοποιείται στο βιβλίο τα βοηθάει να δουλέψουν και την θέση των συλλαβών. Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι παιδιά έξυπνα που αντιλαμβάνονται από την πρώτη στιγμή την δυσκολία τους και εύκολα κατηγορούν τον εαυτό τους για την αποτυχία τους στην μάθηση. Όσο πιο γρήγορα παρέμβει ο ειδικός και τα βοηθήσει τόσο πιο εύκολα θ' αποφευχθούν οι δευτερογενείς επιπτώσεις (είμαι χαζός, τα παιδιά με κοροϊδεύουν) που δυσκολεύουν επιπλέον την μάθηση. Γι αυτό η έγκαιρη παρέμβαση είναι απαραίτητη. Η μέθοδος της ολικής συλλαβής βοηθάει στο να παρέμβει κανείς έγκαιρα. Εύχομαι αυτό το βιβλίο να μπορέσει να βοηθήσει όσο περισσότερα παιδιά γίνεται και να γίνει ένα καλό εργαλείο στα χέρια δασκάλων και ειδικών δασκάλων.   *Το βιβλίο  «Η Ολική Συλλαβή» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός
Tags: children,
Μια θεραπευτική  τεχνική δημιουργίας και εξέλιξης εσωτερικών εικόνων Το  Neuro – imaginative Gestalting –NIG  είναι μια πρωτότυπη μέθοδος συστημικού τρόπου εργασίας στην ψυχοθεραπεία και την συμβουλευτική,  σε ατομικές συνεδρίες και  ομάδες. Την  ανέπτυξε η  Eva Madelung και εξελίχθηκε  περαιτέρω από την Barbara Innecken. Είναι ένας από τους πολλούς τρόπους να ενσωματωθεί  η συστημική προσέγγιση στην ατομική Θεραπεία και συμβουλευτική.   Το N.I.G δίνει την δυνατότητα στο άτομο να εξωτερικεύει εσωτερικές εικόνες, σχετικές με κάποιο θέμα  (οικογενειακές σχέσεις, αναζήτηση λύσεων, ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, διαχείριση  συγκρούσεων, κλπ)  και  να τις επεξεργαστεί αλλάζοντας  κυριολεκτικά  προοπτική.   Έτσι κάποιος  μπορεί να μάθει να κοιτάει τις συνθήκες της ζωής από διαφορετικές οπτικές γωνίες για να βρίσκει λύσεις,  να βλέπει  μέσα από τα μάτια κάποιου άλλου  και να αντιληφθεί βιωματικά βασικές διαστάσεις των ανθρώπινων σχέσεων. Είναι μια συστημική μέθοδος που απελευθερώνει την δημιουργικότητα τόσο των θεραπευτών όσο και των πελατών τους και υποστηρίζει την ανακάλυψη και την αξιοποίηση των προσωπικών εφοδίων του καθένα.  Το Neuro – imaginative Gestalting –NIG  συνδυάζει στοιχεία από τις ακόλουθες θεραπείες: ·           NLP  (Bandler/Gindler) ·           Βραχεία θεραπεία εστιασμένη στη λύση του Steve  de Sharer ·           Υπνοθεραπεία Milton  Ericson ·           Σχολή οικογενειακής θεραπείας της Heidelberg (systemic-constructivist model)              ·           Oικογενειακές αναπαραστάσεις (constellation)   Bert Ηelliger (φαινομενολογία) ·           Θεραπεία σώματος & εικαστική θεραπεία Η λέξη “neuro” αναφέρεται στο γεγονός ότι όταν διεργαζόμαστε  με αυτό τον τρόπο  εσωτερικές εικόνες προκαλούνται αποτελέσματα νευρο-ψυχολογικά, όπως και στο NLP.   Ο όρος “imaginative” (ευφάνταστος, εφευρετικός) υποδηλώνει ότι στην όλη διαδικασία η έμφαση είναι στην έκφραση μέσω της δημιουργίας εικόνων. Επιπλέον  της γλωσσικής περιγραφής, έχουμε και εκπροσώπηση με εικόνες. Επίσης είμαστε σε εγρήγορση σε σχέση τόσο με τα ασυνείδητα σωματικά σήματα όσο και τα ασυνείδητα σήματα που περιλαμβάνουν οι εικονικές αναπαραστάσεις. Με τον όρο “gestalting” (τέλεια μορφοποίηση) υπονοείται η μεταφορά ενός  εσώτερου καλλιτέχνη/δημιουργού  ο οποίος χρησιμοποιεί εσωτερικές και εξωτερικές προϋποθέσεις που βοηθούν στην ανάδυση ενός κατάλληλου/ ταιριαστού προτύπου ζωής. Τα 3 βασικά Xαρακτηριστικά  του NIG -       Το άτομο δημιουργεί με το μη κυρίαρχο χέρι του (αριστερό για τους δεξιόχειρες) αυθόρμητα σκίτσα εσωτερικών εικόνων για τον εαυτό του  ,τη λύση κλπ. -       Τα τοποθετεί στον χώρο και  διαδοχικά στέκεται επάνω τους.   Όταν στέκεται  πάνω σε αυτά  στα σκίτσα το άτομο  είναι  συνδεδεμένο με το σώμα ως πηγή έμπνευσης και παρατηρούμε την αναπνοή ,τη στάση του σώματος, το βλέμμα ,αλλά και συναισθήματα ,κινήσεις κ.λ.π. ( όπως στις constellations). Αυτές είναι οι λεγόμενες συνδεδεμένες θέσεις -       Χρησιμοποιούμε  και  ένα λευκό χαρτί που αντιπροσωπεύει μια  γνωστική/νοητική θέση, αποστασιοποιημένη και ουδέτερη. Όταν στέκεται σε αυτή την θέση το άτομο παρατηρεί , καθρεπτίζει  ως  ουδέτερος – αποσυνδεδεμένος παρατηρητής, ως σοφός σύμβουλος. Αυτή είναι η λεγόμενη αποσυνδεδεμένη θέση ή meta -position Με τη δημιουργία εικόνων, την φυσική  πράξη της εξωτερίκευσης τους και με το να σταθεί επάνω τους, η πελάτισσα ή ο πελάτης βιώνει άμεσα το πώς ορισμένες εικόνες επηρεάζουν τα συναισθήματά και την κατάσταση της ύπαρξης της/του. Από την άλλη πλευρά βιώνει, μέσω της ευαισθητοποίησης του σώματος, τα αποτελέσματα της αναπαράστασης στην αρχική εικόνα, κάτι που πάλι έχει επίδραση στην συναισθηματική κατάσταση του και αντιστρόφως. Έτσι, μέσα από την κυκλική αλληλεπίδραση μεταξύ των στοιχείων της πραγματικότητας, μια ψυχική πραγματικότητα κατασκευάζεται κάτι που μπορεί να έχει μια θετική, μόνιμη επίδραση στην προοπτική του ατόμου για τη ζωή του και το πώς αισθάνεται.  
Tags: nig
Tags: nig
Τι είναι η συμβουλευτική ομηλίκων; Σε μια πρώτη προσπάθεια να κατανοήσουμε τον όρο «συμβουλευτική ομηλίκων», ας δούμε τα δύο μέρη που τον αποτελούν: η «συμβουλευτική», κύριος στόχος της οποίας είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο να  αποσαφηνίσει, να αναγνωρίσει και να αποδεχθεί τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του προκειμένου να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις δυσκολίες που συναντά, και ο «ομήλικος»: το άτομο δηλαδή που βρίσκεται στην ίδια ηλικιακή, εξελικτική, κοινωνική ή/ και  ακαδημαϊκή φάση με κάποιον άλλον.   Συνεπώς, η συμβουλευτική ομηλίκων[1] αναφέρεται στη παροχή στήριξης από άτομα όμοιας ηλικίας που δεν είναι απαραίτητα επαγγελματίες ψυχικής υγείας μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται  από σχέσεις ισότητας και αμοιβαιότητας. Αποτελεί ένα σύστημα προσφοράς και αποδοχής βοήθειας, και μια πηγή κοινωνικής στήριξης και στοχεύει στο να βοηθήσει τα άτομα να νιώσουν αποδεκτά, να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις. Η συμβουλευτική στήριξη από τους ομηλίκους πηγάζει από την έμφυτη τάση του ανθρώπου να συνυπάρχει και να συνεργάζεται με ανθρώπους που βρίσκονται στο ίδιο ηλικιακό φάσμα και στην ίδια φάση ζωής και με τους οποίους μοιράζεται κοινές εμπειρίες. Εκφράζει την ικανότητα του ατόμου να προσφέρει και να στηρίζει με ενσυναίσθηση, χωρίς κριτική διάθεση, σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι ανθρώπινες σχέσεις βασίζονται στην ισότητα. Για να κατανοήσουμε την αποτελεσματικότητα της στήριξης ομηλίκων, αρκεί να αναλογιστούμε πόσο συχνά, όταν βρισκόμαστε σε δύσκολες καταστάσεις στρεφόμαστε πρώτα σε συνομήλικά μας άτομα για βοήθεια, υποστήριξη και κατανόηση κυρίως επειδή ταυτιζόμαστε πιο εύκολα μεταξύ μας και βιώνουμε παρόμοιες καταστάσεις και συναισθήματα. Αυτό δίνει την ευκαιρία στον ομήλικο να λειτουργήσει ως σύμβουλος προσφέροντας ενσυναίσθητη κατανόηση. Οι βασικές αρχές που διέπουν τη συμβουλευτική ομηλίκων είναι αυτές του αμοιβαίου σεβασμού, της υπευθυνότητας και της κατανόησης. Οι κύριες θεωρίες στις οποίες στηρίζεται η φιλοσοφία της συμβουλευτικής ομηλίκων,  πηγάζουν από το χώρο της ανθρωπιστικής, της θετικής και της κοινωνικής ψυχολογίας. Πλαίσια εφαρμογής Συμβουλευτικής Ομηλίκων: Ο όρος και η έννοια της στήριξης από ομότιμους πρωτοεμφανίστηκε το 1939 με την έναρξη του Προγράμματος των Ανώνυμων Αλκοολικών και στη συνέχεια ακολούθησαν πολλές άλλες μορφές της για την αντιμετώπιση και την πρόληψη σωματικής και ψυχικής υγείας. Τη δεκαετία του 1970 και 1980 δημιουργήθηκαν οι πρώτες ομάδες αυτοβοήθειας για επείγουσες περιστάσεις κρίσης, οι κύκλοι των φίλων (circles of friends) για την επανένταξη στην κοινότητα, ανθρώπων με αναπηρία που ζούσαν σε ιδρύματα, η βοήθεια στα μαθήματα από συμμαθητές (peer education-peer tutoring), η ψυχολογική στήριξη από συνομηλίκους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κ.α.  Σήμερα εφαρμόζονται πολλές μορφές στήριξης συνομήλικων, σε ποικιλία πλαισίων και περιπτώσεων και σε κάθε κοινωνική και ηλικιακή ομάδα (π.χ. ηλικιωμένα άτομα, φοιτητές, έφηβοι, παιδιά, μειονότητες, κ.α.). Στη σύγχρονη εποχή, ο χώρος της εκπαίδευσης, σε όλες τις βαθμίδες, αποτελεί ένα από τα βασικότερα πλαίσια εφαρμογής της συμβουλευτικής ομηλίκων. Στόχος της συμβουλευτικής ομηλίκων στην εκπαίδευση είναι η υποστήριξη των συνομηλίκων, η προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης των παιδιών που λειτουργούν ως «σύμβουλοι» αλλά και των παιδιών που ζητούν βοήθεια και η προώθηση του θετικού κλίματος στην τάξη, στο σχολείο, στο όποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, στην όποια εκπαιδευτική βαθμίδα. Παράλληλα αυξάνεται το επίπεδο ευαισθητοποίησης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Θεωρείται ότι είναι ένα γερό μέσο πρόληψης καθημερινών προβλημάτων που προκύπτουν στον εκπαιδευτικό χώρο, από το να εξελιχτούν σε σοβαρά. Τα θέματα τα οποία μπορούν να χειρισθούν οι σύμβουλοι ομηλίκων στα πλαίσια του σχολείου ή/και των ιδρυμάτων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης είναι συγκεκριμένα και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν: προσαρμογή στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, επαγγελματικό προσανατολισμό, παροχή εκπαιδευτικών πληροφοριών και διδασκαλίας, οικογενειακές και  διαπροσωπικές σχέσεις, αυτό-εκτίμηση, κ.α. Στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η συμβουλευτική ομηλίκων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η συμβουλευτική ομηλίκων έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική σε θέματα επιλογής μαθημάτων και προγράμματος σπουδών, προσαρμογής στην φοιτητική ζωή και συναισθηματικής στήριξης. Οι μαθητές και οι φοιτητές σύμβουλοι ομηλίκων (peer counselors), πέρα από την συμβουλευτική αναλαμβάνουν ποικίλους παρεμφερείς ρόλους, όπως: εμψυχωτές συστημάτων φιλίας (buddying systems), διαμεσολαβητές (mediators),  μέντορες (mentors),  συνήγοροι (peer advocates),  βοηθοί σε μαθησιακά ζητήματα (peer tutors) κ.α. Πέρα από το χώρο της εκπαίδευσης, η συμβουλευτική ομηλίκων εφαρμόζεται σε πολλά άλλα πλαίσια, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: τα κέντρα ψυχικής υγείας, τα κέντρα απεξάρτησης, τα νοσοκομεία, τα κοινοτικά κέντρα, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, κ.α. Αυτό που πρέπει να τονιστεί, είναι, ότι ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας και περίστασης, η συμβουλευτική ομηλίκων θα πρέπει να λειτουργεί και να εφαρμόζεται μέσα σε καλά καθορισμένα πλαίσια, τα οποία έχουν να κάνουν: Με τη φύση του ρόλου του συμβούλου ομηλίκων, ο οποίος περιορίζεται σε εκείνον του «διευκολυντή»: ο ρόλος των συμβούλων ομηλίκων δεν είναι να συμβουλεύουν αλλά να στηρίζουν και να βοηθήσουν το συμβουλευόμενο άτομο να επιλύσει μόνο του τα θέματα που το απασχολούν, προστατεύοντας έτσι και τον εαυτό τους αλλά και τον συνομήλικό τους. Με την σχέση που θα δημιουργηθεί μεταξύ συμβούλων ομηλίκων και συμβουλευομένων η οποία οφείλει να περιορίζεται στο χώρο και το χρόνο της συζήτησής τους με την προσπάθεια να μην επηρεάζεται η μεταξύ τους συμπεριφορά εκτός συμβουλευτικού πλαισίου. Με την φύση των προβλημάτων τα  οποία μπορούν να χειρισθούν οι σύμβουλοι ομηλίκων, τα οποία εξαρχής περιορίζονται σε συγκεκριμένους τομείς σχετικούς με το πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζεται. Εκπαίδευση Συμβούλων Ομηλίκων: Η βοήθεια από ομηλίκους, παρ’ ότι συχνά προσφέρεται άτυπα, έχει καλύτερα αποτελέσματα στις περιπτώσεις που οργανώνεται σε συγκεκριμένα προγράμματα εκπαίδευσης. Στα προγράμματα αυτά, οι εν δυνάμει σύμβουλοι ομηλίκων, εκπαιδεύονται και εποπτεύονται στην εφαρμογή δεξιοτήτων αποτελεσματικής επικοινωνίας και συμβουλευτικής και στην εκμάθηση εναλλακτικών προοπτικών με τις οποίες μπορούν να διαχειριστούν δυσκολίες,  αποφεύγοντας όμως να προσφέρουν οι ίδιοι λύσεις. Τα προγράμματα κατάρτισης συμβούλων ομηλίκων ποικίλλουν στο περιεχόμενο και στη διάρκεια ανάλογα με τον πληθυσμό και το πλαίσιο στο οποίο απευθύνονται. Οι βασικοί τομείς που συνήθως περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης συμβούλων ομηλίκων είναι: οι βασικές αρχές και η φιλοσοφία της συμβουλευτικής ομηλίκων, η σημασία της θετικής σκέψης μέσα σε μια συμβουλευτική σχέση, δεξιότητες επικοινωνίας (π.χ. δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης και προσεκτικής παρακολούθησης, παράφρασης, χρήσης ανοιχτών- κλειστών ερωτήσεων, αυτοαποκάλυψης, παροχής πληροφοριών, τεχνικής λήψης αποφάσεων, στοχοθεσίας, ενσυναίσθησης), κ.α. Κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά που προτείνεται να έχει ένας καλός σύμβουλος ομηλίκων αφορούν την ικανότητα του να δουλεύει συνεργατικά, το ενδιαφέρον του για τους άλλους, την εκτίμηση και το σεβασμό στη διαφορετικότητα, ειλικρίνεια, αμεροληψία  και τιμιότητα, εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα, ευελιξία, διαθεσιμότητα, θετική διάθεση και γνησιότητα. Ουσιαστικά, με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων συμβούλων ομηλίκων σε προγράμματα κατάρτισης, αυτή η έμφυτη διάθεση για προσφορά και στήριξη εμπλουτίζεται και ενδυναμώνεται, δομείται και οργανώνεται μέσα σε ένα πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση, η στήριξη και η προσφορά αυτή παραμένει πάντα εθελοντική, καθώς αποτελεί μια δράση στην οποία ο σύμβουλος ομηλίκων εμπλέκεται επειδή το επιθυμεί. Οφέλη Συμβουλευτικής Ομηλίκων: Σύμφωνα έρευνες στο διεθνή χώρο,  η συμβουλευτική ομηλίκων βοηθάει τόσο αυτούς που  δέχονται τις υπηρεσίες των συμβούλων ομηλίκων όσο  και τους ίδιους τους  εθελοντές – συμβούλους. Κάποια από τα οφέλη για τους συμβουλευόμενους αφορούν την απομάκρυνση του άγχους και της δυσφορίας μέσα από την ύπαρξη στενών σχέσεων με συνομήλικα άτομα, τη βελτίωση των διαπροσωπικών τους σχέσεων, τη διεύρυνση της σωματικής και ψυχικής ευεξίας, την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησής τους, την έκφραση συναισθημάτων τους, την αποτελεσματική διαχείριση προβληματικών καταστάσεων, την αναπλαισίωση αρνητικών αντιλήψεων και σκέψεων, καθώς επίσης και τη προσφορά ευκαιριών για μάθηση μέσω μίμησης θετικών προτύπων. Ταυτόχρονα, οι σύμβουλοι ομηλίκων αναπτύσσουν και βελτιώνουν τις προσωπικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές τους δεξιότητες, διαμορφώνουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της ταυτότητας και της αυτονομίας τους, αποκτούν μεγαλύτερη αυτό-πεποίθηση και αυτό-εκτίμηση, πιο θετικά συναισθήματα για τον εαυτό τους, μεγαλύτερη αίσθηση ευθύνης,  μεγαλύτερη εκτίμηση  για τους συνανθρώπους τους- λειτουργούν και επικοινωνούν με περισσότερη ενσυναίσθηση- και μεγαλύτερη ικανοποίηση γιατί συμβάλουν στην καλύτερη ποιότητα ζωής του περιβάλλοντός τους και των συνανθρώπων τους. Η Ελληνική Επιστημονική  Εταιρεία Συμβουλευτικής Ομηλίκων (Ε.ΣΥ.ΟΜ.) (http://www.esyom.gr) Η ίδρυση της Ελληνικής Επιστημονικής  Εταιρείας Συμβουλευτικής Ομηλίκων (Ε.ΣΥ.ΟΜ.) προέκυψε αρχικά ως ανάγκη να συγκεντρωθούν, να αναπτυχθούν και να κοινοποιηθούν οι διαφορετικές μορφές εφαρμογής της συμβουλευτικής ομηλίκων στον ελλαδικό χώρο. Η ιδέα για τη δημιουργία της επιστημονικής αυτής εταιρείας, ξεκίνησε από τους ανθρώπους που στελεχώνουν το Συμβουλευτικό Κέντρο Ομηλίκων (ΣΥ.ΚΕ.ΟΜ.) του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου Αθηνών που λειτουργεί από το 1995 σε εθελοντική βάση, με πρωτοβουλία της Καθηγήτριας Μαρία Μαλικιώση-Λοΐζου. Βασικοί στόχοι του ΣΥ.ΚΕ.ΟΜ. είναι να διευκολύνει την προσαρμογή των φοιτητών στο πανεπιστήμιο και τη φοιτητική ζωή, να τους προσφέρει συναισθηματική στήριξη, να παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σε θέματα σπουδών κ.α. Ως εξέλιξη του ΣΥ.ΚΕ.ΟΜ., η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Συμβουλευτικής Ομηλίκων (Ε.ΣΥ.ΟΜ.),  ένα επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συγκεντρώνει επιστήμονες, οι οποίοι ασχολούνται με την έρευνα, την εκπαίδευση, την οργάνωση και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών και άλλων επιστημονικών και επαγγελματικών ομάδων σε θέματα σχετικά με τη συμβουλευτική ομηλίκων και με την προώθηση και βελτίωση των ανθρώπινων σχέσεων γενικότερα. Οι στόχοι της είναι:                                       Η συνεισφορά στην δημιουργία, κατάρτιση, εφαρμογή, εποπτεία, διατήρηση και αξιολόγηση προγραμμάτων συμβουλευτικής ομηλίκων. Η συνεισφορά στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης. Η υποστήριξη των καινοτόμων προσπαθειών εφαρμογής προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών φορέων κάθε βαθμίδας και επιπέδου. Η συνεισφορά στην προώθηση της ανθρωπιστικής συμβουλευτικής προσέγγισης. Η παροχή συμβουλευτικού έργου στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αντί επιλόγου Η δράση της συμβουλευτικής ομηλίκων, ιδιαίτερα στην δύσκολη εποχή που δυανύουμε και η οποία χαρακτηρίζεται από πληθώρα κοινωνικο-πολιτικό- οικονομικών αλλαγών και παράλληλη άυξηση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, στοχεύει να ενισχύσει και να βοηθήσει τους ανθρώπους κινητοποιώντας τους να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον. Το κέρδος από αυτού του είδους την αλληλο-υποστήριξη διαφαίνεται όχι μόνο στην εξοικονόμηση πόρων αλλά κυρίως στην ενδυνάμωση των ίδων των ατόμων.         Εκ μέρους της Ε.ΣΥ.ΟΜ. Δωροθέα Λοΐζου Συμβουλευτική Ψυχολόγος [1] Αντίστοιχα υπάρχει και ο όρος «συμβουλευτική ομότιμων», ο οποίος αναφέρεται στη στήριξη ατόμων που μοιράζονται ένα κοινό πρόβλημα και βιώνουν  μια ανάλογη κατάσταση.    
Tags:
Ποια είναι η ιστορία και τι είναι ο NLP: Πάνε πολλά χρόνια τώρα, που ο θεραπευτής Gestalt Richard Bandler και ο γλωσσολόγος John Grinder ένωσαν όχι μόνο τις γνώσεις αλλά και τις δυνάμεις τους με στόχο να ανακαλύψουν ΠΩΣ μερικοί άνθρωποι έχουν σταθερά και εξαιρετικά αποτελέσματα στη ζωή τους. Έχοντας στόχο την παραπάνω σκέψη άρχισαν να δουλεύουν πάνω σε μια απλή ιδέα. «Εάν αντιγράψουμε τη συμπεριφορά των ανθρώπων που έχουν σταθερά εκπληκτικά αποτελέσματα σ’ ένα συγκεκριμένο τομέα, θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα και εμείς». Αυτό τους οδήγησε το 1970 να επιλέξουν ψυχολόγους, ψυχιάτρους, ψυχοθεραπευτές, υπνοθεραπευτές και πολλούς άλλους που είχαν σταθερά εξαιρετικά αποτελέσματα. Μερικοί από αυτούς είναι: 1. Alfred Korzybski (1879-1950): Πολωνο-αμερικάνος φιλόσοφος και επιστήμονας, ο οποίος ανέπτυξε τη θεωρία της γενικής σημασιολογίας. Η γενική σημασιολογία είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε το 1920 και επιδιώκει να ρυθμίσει τις λειτουργίες αξιολόγησης που εκτελούνται στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Η γενική σημασιολογία είναι τόσο ένα θεωρητικό όσο και ένα πρακτικό σύστημα. Η υιοθέτησή του μπορεί να αλλάξει αξιόπιστα την ανθρώπινη συμπεριφορά ώστε κάποιος να αποκτήσει και ευθυκρισία και ευρωστία και πνευματική υγεία. Ο Alfred Korzybski το ανέπτυξε πλήρως το 1933. 2. Paul Watzlawick (1921-2007): Αυστριακο-αμερικάνος οικογενειακός θεραπευτής, ψυχοθεραπευτής, θεωρητικός της επικοινωνίας, γλωσσολόγος και φιλόσοφος. Πίστευε ότι οι άνθρωποι δημιουργούν τον δικό τους πόνο στην υπερπροσπάθειά τους να διορθώσουν τα συναισθηματικά τους προβλήματα. Η θεωρία της επικοινωνίας είναι ένας τομέας πληροφορίας και μαθηματικών, που μελετά τόσο την τεχνική διαδικασία της πληροφορίας όσο και τη διαδικασία της ανθρώπινης συμπεριφοράς στην ανθρώπινη επικοινωνία και με τον εαυτό μας και με τους άλλους ανθρώπους. Γλωσσολογία είναι η επιστήμη που μελετά τη «γλώσσα». Υπάρχουν τρεις πτυχές αυτής τη μελέτης, που περιλαμβάνουν τη μορφή, την έννοια και τη γλώσσα μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. 3. Milton Erickson (1901-1980): Αμερικάνος ψυχίατρος ειδικός στη θεραπευτική κλινική ύπνωση και την οικογενειακή θεραπεία. Η οικογενειακή θεραπεία είναι ένας κλάδος της ψυχοθεραπείας που λειτουργεί με οικογένειες, ζευγάρια σε προσωπικές σχέσεις ώστε να γαλουχήσει την αλλαγή, την ανάπτυξη και την αρμονία. Έχει την τάση να προβάλλει την αλλαγή από την αλληλεπίδραση των μελών της οικογένειας. Τονίζει τις οικογενειακές σχέσεις ως σημαντικό παράγοντας για τη ψυχική υγεία. 4. Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936): Ρώσος φυσιολόγος και συμπεριφορικός ψυχολόγος. Η φυσιολογία είναι η επιστήμη που μελετά τη λειτουργία στα «συστήματα διαβίωσης». Αυτό περιλαμβάνει πως οι οργανισμοί, τα συστήματα οργάνων, τα όργανα, τα κύτταρα και τα βιο-μόρια πραγματοποιούν τις χημικές ή τις φυσικές λειτουργίες που υπάρχουν σ' ένα ζωντανό οργανισμό. Η συμπεριφορική ψυχολογία είναι μια προσέγγιση στη ψυχολογία που συνδυάζει στοιχεία της φιλοσοφίας, της μεθοδολογίας και της θεωρίας. Πιστεύουν ότι η ψυχολογία θα πρέπει να ασχολείται με την παρατηρήσιμη συμπεριφορά των ανθρώπων και των ζώων , που δεν βασίζονται σε μη παρατηρήσιμα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο μυαλό τους. Το σχολείο της συμπεριφορικής σκέψης υποστηρίζει ότι συμπεριφορές μπορεί να περιγραφούν επιστημονικά, χωρίς να προσφύγουμε ούτε σε εσωτερικά «φυσιολογικά» γεγονότα ούτε σε υποθετικές κατασκευές, όπως σκέψεις και πεποιθήσεις. 5. Gregory Bateson (1904-1980) & Jay Haley (1923-2007): Ο πρώτος, Άγγλος ανθρωπολόγος, κοινωνικός επιστήμονας, γλωσσολόγος, οπτικός ανθρωπολόγος, semiotician, και ο δεύτερος, Αμερικάνος, από τα ιδρυτικά μέλη της οικογενειακής θεραπείας και του στρατηγικού μοντέλου της ψυχοθεραπείας. Ήταν ένας από τους πιο καταξιωμένους δασκάλους, κλινικούς επόπτες και συγγραφείς σε αυτούς τους κλάδους. Θεωρητική οικολογία από Bateson και Haley. Θεωρητική οικολογία είναι η επιστημονική πειθαρχία που αφιερώνεται στη μελέτη των οικολογικών συστημάτων που χρησιμοποιούν θεωρητικές μεθόδους, όπως θεωρητικά και μαθηματικά μοντέλα, υπολογιστικές προσομοιώσεις καθώς και προηγμένη ανάλυση δεδομένων. Ανθρώπινη οικολογία είναι ο κλάδος της κοινωνιολογίας που ασχολείται με τη μελέτη των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπινων ομάδων και του φυσικού ή και του κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Επιπλέον, είναι η επιστημονική μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ των οργανισμών με το αβιοτικό περιβάλλον τους. 6. Eugene Galanter (γενν. 1924): Είναι ένας από τους ιδρυτές της γνωστικής ψυχολογίας. Ο Galanter είναι ένας από τους ακαδημαϊκούς στο τομέα της πειραματικής ψυχολογίας και συγγραφέας. Επί του παρόντος, ο Δρ. Galanter είναι Ομότιμος Καθηγητής Ψυχολογίας και πρώην Διευθυντής του Εργαστηρίου τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Είναι επίσης ο συν-ιδρυτής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιστημονικός Διευθυντής του Παίδων προόδου. Βραβευμένος στη Νέα Υόρκη-λόγο ειδικεύσεις στη χρήση της τεχνολογίας των υπολογιστών στην προσχολική εκπαίδευση. Οι αξιολογήσεις και οι εκθέσεις της εταιρείας έχουν χρησιμοποιηθεί σε 40 πόλεις και 9 χώρες. Το μοντέλο Δ.Λ.Δ.Ε ή στα Αγγλικά T.O.T.E. (Δοκιμή-Λειτουργία-Δοκιμή-Έξοδος και Test-Operator-Test-Exit, αντίστοιχα) είναι μια επαναληπτική στρατηγική επίλυσης προβλημάτων, που στηρίζεται στην ανατροφοδότηση της δεύτερης δοκιμής. Π.χ. όλοι οι άνθρωποι ακολουθούμε μια ίδια συγκεκριμένη στρατηγική για να παράγουμε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Βάσει του μοντέλου Δ.Λ.Δ.Ε. ένα συγκεκριμένο εξωτερικό ερέθισμα πυροδοτεί μια συγκεκριμένη συμπεριφορά μας. Το επόμενο βήμα είναι να περάσει μέσα από την προσωπική μας στρατηγική σχετικά με τη συγκεκριμένη συμπεριφορά και όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τότε κάνουμε έναν έλεγχο για να δούμε εάν πληρούνται όλα όσα χρειαζόμαστε για να κάνουμε αυτό ή το άλλο. Εάν δεν πληρούνται, τότε τρέχουμε από την αρχή το σενάριο και λέμε ότι η στρατηγική ανακυκλώνεται. Εάν πληρούνται, τότε πάμε σε έξοδο και έχουμε τη συμπεριφορά. 7. George Armitage Miller (1920-2012): Ήταν ένας από τους ιδρυτές του γνωστικού πεδίου της ψυχολογίας. Επίσης, συνέβαλε στη γέννηση της ψυχογλωσσολογίας και τη γνωστική επιστήμη γενικότερα. Ο Miller έγραψε αρκετά βιβλία και σκηνοθέτησε την ανάπτυξη του WordNet, μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων λέξης-σύνδεσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.  Έχει συγγράψει το:  «Ο Μαγικός αριθμός επτά, συν ή μείον δύο», το οποίο ανακαλύφθηκε πειραματικά. Ο αριθμός επτά είναι ένας μέσος όρος για τη βραχυπρόθεσμη μνήμη ενός ανθρώπου. Αυτό το κείμενο αναφέρεται συχνά τόσο στην ψυχολογία όσο και στην ευρύτερη κουλτούρα. Κέρδισε επίσης βραβεία, όπως το Εθνικό Μετάλλιο Επιστημών. 8. Friedrich (Frederick) Salomon Perls (1893-1970), περισσότερο γνωστός ως Fritz Perls. Ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής εβραϊκής καταγωγής. Ο Perls επινόησε τον όρο «θεραπεία Gestalt» για να προσδιορίσει τη μορφή ψυχοθεραπείας που ανέπτυξε με τη σύζυγό του Laura Perls τη δεκαετία του 1940 και του 1950. Ο Perls συνδέθηκε με το ινστιτούτο Esalen το 1964. Έζησε εκεί μέχρι το 1969. Η προσέγγισή του στην ψυχοθεραπεία είναι συναφείς αλλά όχι ταυτόσημη με τη Gestalt. Ο πυρήνας της διαδικασίας της θεραπείας Gestalt είναι αυξημένη συνειδητοποίηση της αίσθησης, της αντίληψης, των σωματικών αισθημάτων, των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς στην παρούσα στιγμή. Τονίζεται η σχέση σε συνδυασμό με την επαφή μεταξύ του εαυτού του περιβάλλοντος και αντίστροφα. 9. Virginia Satir (1916-1988): Αμερικανή συγγραφέας και ψυχοθεραπεύτρια, γνωστή κυρίως για την προσέγγισή της στην οικογενειακή θεραπεία και το έργο της με την οικογένεια της ανασυγκρότησης. Κοινή αποδοχή ως «Μητέρα της οικογενειακής θεραπείας με μεγάλο και ανεκτίμητης αξίας συγγραφικό υλικό. 10. Ο Robert Dilts υπήρξε ένας προγραμματιστής, συγγραφέας, εκπαιδευτής και σύμβουλος στον τομέα του νευρογλωσσικού προγραμματισμού (NLP).Ο Dilts έχει κάνει πολλές προσωπικές εισφορές στον τομέα του NLP, συμπεριλαμβανομένου του συντάκτη της Εγκυκλοπαίδειας της Συστημικής NLP. Είναι καλύτερα γνωστός για το έργο του σχετικά με τις πεποιθήσεις και τις στρατηγικές. Ο Dilts είναι ο συγγραφέας πολλών βιβλίων. Ίδρυσε τη μηχανική συμπεριφοράς - μια εταιρεία λογισμικού με William Hanley. Εκεί ανέπτυξε πολλά προγράμματα εκπαιδευτικού λογισμικού. Μαθηματικά και στρατηγική ορθογραφία είχαν την άδεια από την Apple Computer, στο πλαίσιο του Ειδικού Software Delivery της. Όπως προανέφερα, οι παραπάνω θεραπευτές ήταν άνθρωποι που είχαν σταθερά εκπληκτικά αποτελέσματα στις θεραπείες τους. Ο Bandler & ο Grinder μοντελοποίησαν τη συμπεριφορά τους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έφτιαξαν ένα εγχειρίδιο θεραπευτικής συμπεριφοράς και δημιούργησαν τον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό (NLP). Ο Νευρογλωσσικός προγραμματισμός αποτελείται από τρεις λέξεις: Νεύρo, Γλώσσα και Προγραμματισμός. Τι σημαίνει καθεμία από αυτές; Νεύρο: Το νευρολογικό σύστημα (ο εγκέφαλος), μέσω του οποίου επεξεργαζόμαστε τις εμπειρίες που δεχόμαστε μέσω των πέντε αισθήσεων.   Όραση   Ακοή   Γεύση   Οσμή   Αφή (αίσθηση) Γλωσσικό: Λεκτικά (γλώσσα) και μη λεκτικά συστήματα επικοινωνίας μέσω των οποίων οι νευρολογικές απεικονίσεις κωδικοποιούνται, ταξινομούνται και δίνουν νόημα. Εικόνες Ήχους Συναισθήματα Γεύσεις Μυρωδιές Λέξεις (Εσωτερικοί διάλογοι) Προγραμματισμός: Η δυνατότητα να ανακαλύψουμε και να αξιοποιήσουμε τα προγράμματα που χρησιμοποιούμε (στην επικοινωνία με τον εαυτό μας και με τους γύρω μας) στο νευρολογικό μας σύστημα για να επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Συνοπτικά, Νευρογλωσικός Προγραμματισμός (NLP) είναι πώς χρησιμοποιούμε τη γλώσσα του μυαλού έτσι ώστε να κατορθώνουμε τ’ αποτελέσματα που επιθυμούμε. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να βοηθήσει σε πολλούς τομείς στη ζωή ενός ανθρώπου. Παραθέτω μερικούς:   Stress / Άγχος / Φοβίες   Κρίσεις πανικού   Θυμός, Λύπη, Φόβος, Ενοχή   Ευτυχία / Εσωτερική γαλήνη   Αναβλητικότητα   Διακοπή καπνίσματος   Μείωση βάρους   Προβλήματα στις σχέσεις / Οικογένεια   Εξέλιξη ή ανακατεύθυνση καριέρας   Έλλειψη αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης   Απελευθέρωση αρνητικών συναισθημάτων και ψυχοσωματικών   Αποφυγή αρνητικών πεποιθήσεων που εμποδίζουν την προσωπική και επαγγελματική μας ανάπτυξη   Ανακάλυψη και επίτευξη νέων στόχων   Δημιουργία εναλλακτικών ή πιο λειτουργικών στρατηγικών σε όλους τους τομείς ώστε να υποστηρίζονται οι στόχοι μας   Βελτίωση επικοινωνίας και έκφρασης κ.ά. Άρα οποιοδήποτε και αν είναι σήμερα το κίνητρο ενός ανθρώπου για να μάθει περισσότερα για τον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό (NLP), ένα είναι σίγουρο: Θα ανακαλύψει διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί να δώσει λύση σε οτιδήποτε τον απασχολεί! Ζήσε με Πάθος!
Tags: nlp